Başvuru

Balıkesir ilinde eğitim gören 10.sınıftan  11. sınıfa geçen toplam 36 öğrencinin katılımcı olarak yer alacağı projede gerçekleştirilecek tüm içerik Matematik ve Sanat konusu çerçevesinde sınıf seviyesine uygun olarak düzenlenmiştir.Katılım sağlayacak öğrencilerimizin konaklamalı kamp ve proje etkinliklerini uygulanmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu olmaması gerekmektedir.Başvurular sonucunda değerlendirilerek  öğrencilerimizin seçiminde  aranacak öncelikler;

*Daha önce TÜBİTAK’ın doğa eğitimlerinden herhangi birine katılmama önceliği,

      *Balıkesir ilinin farklı ilçelerden ve farklı okullardan olma önceliği olma önceliği,

*Akademik başarısının yüksek olması (aynı okuldan olan öğrencilerde akademik başarısı yüksek olandan düşük olana  doğru sıralama yapılarak öğrenciler belirlenecektir)

      *Sanata ve sanatsal faaliyetlere ilgisi olma önceliği,

 *Proje çalışmalarına ilgisi yüksek olma önceliği,

olan öğrenciler arasından 36 asil ve 12 yedek öğrenci seçilecektir. Öğrenci kitlesinin  tüm okulunu örnekleyerek doğa eğitiminde elde edeceği deneyimleri  okula yansıtması hedeflenmektedir. Başvurular bittikten sonra ilgili okul müdürlüğünden yukarıda sayılan kriterlere uyan öğrenciler hakkında görüş alınıp seçim yapılacaktır

Proje Adı                                  

Matematik ve Sanat

Proje No

118B380

Proje Yürütücüsü                    

Banu MEMİŞOĞLU

Projenin Yürütüldüğü Kurum

Balıkesir İl Millî Eğitim  Müdürlüğü

Proje Ortağı Kurum

Balıkesir Üniversitesi

Proje Uygulama Tarihi            

02 (Pazartesi) – 08 Temmuz  (Pazar) 2018

Proje Uygulama Yeri                

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu-Burhaniye

 

HEDEF KİTLE:   Balıkesir ilinde 10. sınıftan 11. sınıfa geçen öğrenciler (Balıkesir ilinde koruma  ve bakım altında olan öğrenciler öncelikli olmak üzere, farklı ilçe ve okuldan seçilmiş kız ve erkek  öğrenciler)

 ÖNEMLİ TARİHLER:

Başvuru Tarihleri: 30.05.2018 – 14.06.2018

Katılımcı Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi: 16.06.2018 

Kesin Kayıt: 18-21.06.2018

Proje Uygulama Tarihi: 02.07.2018-08.07.2018

Proje başvuru formundaki bütün maddeler projeye katılacak öğrenci tarafından doldurulup velisi tarafından imzalandıktan sonra elektronik ortamda taratılarak başvuru adresi olan matematikvesanat@gmail.com gönderilecektir. Etkinliğe kabul edilmesi durumunda velisi tarafından doldurulan veli izin belgesinin aslı proje ekibine teslim edilecektir. 

 

Forma ulaşmak için tıklayınız